Wycena pracy zależy od:

  • jej objętości (liczby arkuszy wydawniczych);
  • zawartości elementów dodatkowych (rysunki, wykresy, wzory, tablice, fotografie, załączniki, przypisy);
  • usługi przekładu (kolacjonowania);
  • naniesienia poprawek z wydruku na nośnik elektroniczny;
  • czasu redagowania;
  • skonstruowania elementów dodatkowych (indeksy rzeczowe i imienne, słowniki pojęć, bibliografia, wykazy skrótów, dokumentów, rysunków itp.).
cennik-img

Zapewniamy wysoką jakość opracowania redakcyjnego, poufność udostępnionych danych oraz dotrzymanie ustalonego terminu.


ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ